Berimbau

Espai d'acompanyament respectuós per a infants d' 1 a 3 anys
Educació Viva

Berimbau

Respective accompanying space for children 1 to 3 years old


qui som


Berimbau som una Associació Educativa situada al barri de gràcia de Barcelona.

Acollim infants d'1 a 3 anys.
Som un projecte gestionat per un equip pedagògic
i comptem amb el compromís i la complicitat de les famílies que hi formen part.

L' equip acompanyant som la Lili, l' Íngrid i la Mireia.

who are we


Berimbau is an Educational Association located in Barcelona's district of Gràcia,
which welcomes children between the ages of 1 and 3 years old.

We are a multilingual project managed by a pedagogical team
that counts on the commitment and involvement of the families.

Lili, Íngrid and Mireia are the members of this team.

el nostre nom


Berimbau és un instrument musical d'origen africà i popularitzat a Brasil com acompanyant de la capoeira.

Per nosaltres reuneix els elements de la natura amb els que està construït,
els orígens de les terres de les nostres famílies,
el moviment i la música que volem tan present en aquest projecte.

Té el simbolisme màgic de la cerca de la llibertat i la dignitat.

Acompanya el cos i les emocions.

our name


Berimbau is a musical instrument of African origin and popularized in Brazil as an accompaniment to capoeira.
For us it represents the merging of the natural elements with which it is built,
the origins of our families and the music that is very present and important in this project.

It has the magical symbolism of liberation,
the search for freedom and dignity,
and accompaniment to body movement and emotions.

la nostra miradaBerimbau és un espai on gaudir d'un entorn preparat que convida al moviment espontani,
la creació, l' autoconeixement, l'escolta cap als altres i cap a un mateix,
la descoberta i la comunicació.

Els nostre pilars són : la psicomotricitat, l'educació viva, la música, el tacte, la natura i la paraula.

La nostra mirada s'emmiralla en la línia de la psicomotricitat de Bernard Aucouturier
que entén que els nens i nenes utilitzen el seu cos per comunicar-se i que el moviment és el seu llenguatge natural.
És a través del moviment com ens parlen de les seves emocions.

Oferim un espai per omplir de joc i de cos, on sempre és present la sensibilitat i estètica musical.
A Berimbau entenem la música com a sons quotidians de la nostra vida, sons vius i espontanis,
sons que creem amb les nostres veus i amb instruments per descobrir i escoltar.

A Berimbau, els dies s'omplen de ritmes i diàlegs sonors, i la musica i les histories en ronden per l'espai .

També fem present al màxim la natura, dins les possibilitats que ens ofereix l'espai, i més enllà d'aquestes.
Tenim cura que sigui present en els materials que utilitzem en les propostes,
en les cançons, en l'estètica de l'espai i en la realitat diària en cada estació de l'any.

La nostra gran eina per conèixer als infants que tenim davant i actuar d'acord a les necessitats grupals i individuals és l'observació.
Observem el joc dels infants des d'un apropament corporal.
Així també podem reflexionar i fer un seguiment de com està sent el creixement de cada infant i en quin moment maduratiu es troba.
Això ens permet proposar possibles intervencions i informar a les famílies.

La llengua la vivim com un símbol d'identitat cultural, símbol d'una història de la terra on som,
per això la llengua vehicular del projecte és el català, acompanyada sempre del castellà com a realitat del bilingüisme quotidià.
La llengua però a més té un efecte de vinculació afectiva important.
La llengua materna ens evoca familiaritat, confiança, seguretat...
els sons i els ritmes de l'idioma amb el que ens han estimat a l'arribar aquest món.

A Berimbau poder comunicar-nos amb els nens i nenes amb les llengües que els hi són properes i coneixem com a pròpies o properes,
aquestes llengües són el català, el castellà, el portugués i l'anglés.

our approachBerimbau is a place to enjoy a prepared environment that promotes spontaneous movement as a form of
comunication, creativity, discovery and the ability to listen to others as well as oneself.

We believe in the importance of psychomotor activity, music, touch and nature as the main pillars of our project.
Based on the theory and practice of the relational psychomotricity of Bernard Aucouturier
we understand that children use their bodies to communicate and
that movement is their natural language and their way to express their emotions.

We offer a space where the aesthetics and sensitivity of music are always present.

In Berimbau we understand music, not just as songs, but also as the spontaneous and everyday sounds in our lives,
sounds we create with our voices and with instruments to discover and to listen.
We believe that songs can be the first stories which help us to understand the world around us,
to love words and to give space to silence.

We also try to bring nature as much as possible within our space and beyond it.
We make sure it is present in the materials we use for the activities we propose,
in the songs we sing and in the aesthetic of the space, which is shaped by the different seasons of the year.

Our most important tool to get to know the children and act according to both the individual and group needs is observation.
We observe their play from a very close physical approach so we can reflect on each childs growth and maturity,
allowing us to propose possible interventions and to inform families.

l'espaiA part de les que aquí et mostrem podràs veure més fotografies actualitzades del nostre espai al nostre perfil d'instagram.the spotIn addition to those that we show here you will be able to see more updated photos of our place in our instagram's profile.


galeriaA part de les que aquí et mostrem podràs veure més fotografies actualitzades de les nostres propostes al nostre perfil d'instagram.galleryIn addition to those that we show here you will be able to see more updated photos of our activity in our instagram's profile.


un dia a berimbauBerimbau està obert als infants de 9'00h a 14'30h.
9:00 Entrada relaxada, rebuda dels infants i espai per compartir amb les famílies.
10:00 Rotllana per dir-nos bon dia, mirar-nos als ulls, veure qui som avui, donar un lloc a aquells que no han vingut i compartir cançons.
10:30 Mengem fruita.
Circulació lliure per les diferents propostes de l'espai.
11:45 Ens tornem a trobar en grup. Aquest ritual ,també musical, ens prepara per anar a dinar.
12:00 Dinem el menjar de proximitat que ens preparen les famílies.
Després... circulació lliure. Els infants que ho necessiten dormen.
13:45 Tancament del dia.
Conte i cançó d'adéu.
14:00 Obrim les portes a les famílies.
Sortida tranquil˙la de l'espai
14:30 Tancament

a day at berimbauBerimbau is open to children from 9:00am to 2:30pm.
9:00 Relaxed arrival with space for the famílies to meet and share. We then say goodbye to the adults acompanying the children who have already finished the process of adaptation.
10:00 We make a circle to say good morning to each other. Using instruments, we sing and dance and talk about the morning ahead, naming who is present and who is not that day.
10:30 We eat fruit.
Free play and circulation throughout the space, where the children can engage in the diferent activities proposed.
11:45 We meet again in a group and share a special moment, also musical, which prepares us to go for lunch.
12:00 We eat the lunch which the families take turns to prepare.
After that... Free play and circulation of the space, respecting the area where some of the children who need it, may go to sleep.
13:45 We once more meet as a group to close the day with a story and a goodbye song.
14:00 We open the doors for the families and they have until 14:30 to collect their children and leave in a relaxed way.
14:30 Closing

horariBerimbau està obert als infants de 9'00h a 14'30h.
De 9'00h a 10'00h. Entrada relaxada.
A les 14'00h. Obrim les portes
14'00h a 14'30h. Retrobada amb les famílies i sortida.

timetable... under construction ...

contacte

Pots comunicar-te amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a l'adreça hola@berimbau.cat.

El nostre telèfon de contacte és el 655 677 953 a on t'atendrà la Lili.

Ens trobaràs darrera de la porta de vidre que hi ha al num. 33 del carrer Encarnació, al barri de Gràcia, a Barcelona (08012).
Pots seguir la nostra activitat a través del nostre perfil d'instagram.

contact

You can contact us sending an e-mail to hola@berimbau.cat.

You can call us at 655 677 953 where Lili will answer you.

You will find us behind the window pane at the 33th of Encarnació street, at Gràcia, Barcelona (08012).
You can follow our activity through our instagram profile.